logo wojewody

 


Lekarz rodzinny    Pediatra    Pielęgniarka    Położna    Badania     Specjalista    Szpital    Stomatolog    Badania    Onkologia     Lekarz    Szpitalny Oddział Ratunkowy    Apteka    Pierwsza pomoc    

 

Najnowsze Aktualności


18.01.2017 - GIS - SMOG - najważniejsze informacje


Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji. Szkodliwość pyłu dla zdrowia osób eksponowanych związana jest ściśle z wielkością i składem chemicznym ziaren.

Nazwa „smog” powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła).

Pył zawieszony  jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki jak np.: siarkę, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm2-5 .

Najbardziej niebezpieczny dla zdrowia człowieka pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm jest. Dociera on do pęcherzyków płucnych a nawet penetruje do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu, stąd jest równo szkodliwy dla układu oddechowego jak i układu krążenia. Większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła. Osoby cierpiące na choroby serca i płuc, osoby starsze i dzieci uważa się za bardziej podatne na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego. Zagrożone są także osoby aktywne fizycznie. Wysiłek fizyczny powoduje, że oddychamy szybciej i głębiej wdychając jednocześnie więcej szkodliwych cząstek. W przypadku osób starszych badania dowodzą, iż wysoki poziom pyłu zawieszonego jest związany ze zwiększeniem ryzyka hospitalizacji, a nawet zgonu z powodu chorób płuc i chorób sercowo-naczyniowych. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego sprzyja wystąpieniu przewlekłej zaporowej choroby płuc, a także zmniejszeniu sprawności i wydolności płuc. Krótkoterminowe narażenie na wysokie stężenie może nasilać objawy choroby płuc, różnych chorób o podłożu alergicznym (astma, egzema, katar sienny, zapalenie spojówek) i chorób serca (zwiększona krzepliwość krwi, zaburzenia rytmu), a także zwiększać podatność na infekcje dróg oddechowych.

Normy stężeń pyłu zawieszonego zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO):

§ norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM10: 50 µg/m3

§ norma średniego rocznego stężenia pyłu PM10: 20 µg/m3

§ norma średniego 24-godz. stężenia pyłu PM2,5: 25 µg/m3

§ norma średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5: 10 µg/m3

Inne zanieczyszczenia powietrza

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne (WWA) to grupa organicznych związków chemicznych występujących w węglu, ropie naftowej i produktach pochodnych, takich jak koks, asfalt, benzyna. WWA dostają się do atmosfery wskutek niekompletnego spalania paliw stałych i płynnych oraz śmieci. Im mniej efektywny jest proces spalania tym więcej WWA dostaje się do atmosfery. Najbardziej rozpowszechnionymi związkami z tej grupy są benzo(α)piren i naftalen. WWA występują również w dymie tytoniowym oraz dymie pochodzącym ze spalania drzewa i świec. Dłuższe narażenie na WWA może spowodować wystąpienie katarakty, uszkodzenia nerek i wątroby, niewydolność układu odpornościowego a także nowotwory. Rozwijający się płód oraz dzieci we wczesnym okresie rozwojowym są szczególnie podatne na działanie WWA, które mogą prowadzić do opóźnienia ich rozwoju mentalnego.

Tlenki azotu

Głównymi źródłami tlenków azotu (NOx) są: ruch samochodowy oraz spalanie paliw kopalnych w elektrowniach.

Dwutlenek azotu NO2 uszkadza komórki układu immunologicznego w płucach i powoduje zwiększenie podatności na infekcje układu oddechowego. Może powodować wzrost wrażliwości astmatyków na alergeny, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo napadu astmatycznego. Długotrwałe narażenie zwiększa ryzyko chorób układu oddechowego1-4,22-25 .

Normy stężeń dwutlenku azotu zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO):

§ norma średniego 1-godz. stężenia NO2: 200 µg/m3

§ norma średniego rocznego stężenia NO2: 40 µg/m3

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki SO2 jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych gazów zanieczyszczających powietrze atmosferyczne, emitowanym przez ciepłownie i inne zakłady przemysłowe, które jako źródła energii używają paliw kopalnych zawierających domieszki siarki oraz jej związków2-4.

Wysokie stężenia SO2 wpływają niekorzystnie na układ oddechowy, uszkadzając nabłonek dróg oddechowych (nos, gardło, płuca) oraz powodując ich zwężenie3,12, 29-31.

Normy dwutlenku siarki zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)4:

§ norma średniego 24-godz. stężenia SO2: 20 µg/m3

§ norma 10-min. poziomu SO2 wynosi 500 µg/m3

Tlenek węgla

Źródłem tlenku węgla CO w powietrzu atmosferycznym dużych miejskich aglomeracji są dymy pochodzące z zakładów przemysłowych, dymy komunalne, a także spaliny samochodowe. Trudno jednak jest ocenić narażenie na CO atmosferyczny, gdyż gaz ten może również pochodzić z palenia papierosów, a także pozatytoniowych źródeł, takich jak: transport samochodowy czy warunki mieszkaniowe (typ ogrzewania w mieszkaniu, typ kuchenki).

Długotrwała ekspozycja na działanie CO wywołuje zmiany w układzie naczyniowo-sercowym. CO dyfundując do krwi łączy się z hemoglobiną i powstaje hemoglobina tlenkowęglowa (HbCO) co uniemożliwia spełnianie podstawowej funkcji hemoglobiny - przenoszenia tlenu. Przy narażeniu na wysokie stężenia tlenku węgla, wysokie stężenia HbCO mogą wywoływać napady dławicy sercowej. Jak wykazały badania, w wielu miastach, w których stężenia CO były bardzo wysokie, zaobserwowano wzrost liczby zgonów spowodowanych zawałem mięśnia sercowego. Wykazano również korelację pomiędzy wzrostem ekspozycji na CO a zaburzeniami rytmu i obniżeniem progu pobudliwości dla migotania komór. Nie bez znaczenia są także badania wskazujące na hamujący wpływ CO na odpowiedź immunologiczną organizmu, co może przyczyniać się do zmniejszenia odporności na zakażenia.

Norma tlenku węgla zalecana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO):

§ norma średniego 8-godz. stężenia CO: 10000 µg/m3

 

Normy Jakości Powietrza

Komunikat GIOŚ w sprawie jakości powietrza w Polsce

źródło: http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/464-smog

 
 

Wyszukiwarka Według Godzin Przyjęć

 
Prosimy zawęzić kryterium do powiatu lub kliknać Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej.
Miasto


Dzień tygodnia


Wybierz zakres usług medycznych lub lekarza:
pasek

POZ


Specjalista


Szpital


Stomatolog


Inne


Wyszukiwarka Według Powiatów

 
Prosimy zawęzić kryterium do powiatu lub kliknać poniżej Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej!
 
Proszę kliknąć na powiat lub wybrać go z mapki, klikająć na jego obszar.
Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej >>>
 
Informacja:

W tej zakładce mogą Państwo wyszukać dyżury aptek w takich okresach jak:
  • pora wieczorowa
  • święta
  • weekendy
<<<    Grudzień 2017    >>>
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


lub proszę wybrać z kryterium:

Powiat:

 


Zobacz również wyszukiwarkę aptek w województwie


Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia. 

Informacja dotycząca nocnej i świątecznej pomocy medycznej.


Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. W mieście Opolu lekarz rodzinny przyjmuje do godzinny 20.00, po tej godzinie należy się zgosić do odpowiedniej placówki udzielającej porady medycznej nocnej i świątecznej.
Informacja o tym, która placówka medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, powinna być wywieszona w przychodni.

 


 
 
 
start  |   mapa serwisu  |   wyszukaj  |   kontakt z nami  |   polityka prywatności
Projekt i wykonanie: Kamil Dziechciński
Nadzór merytoryczny: Magdalena Kierońska-Ignaciuk
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!