logo wojewody

 


Lekarz rodzinny    Pediatra    Pielęgniarka    Położna    Badania     Specjalista    Szpital    Stomatolog    Badania    Onkologia     Lekarz    Szpitalny Oddział Ratunkowy    Apteka    Pierwsza pomoc    

 Procedura w przypadku zgonu

I. Zgon w szpitalu
 1. Lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny stwierdza zgon i jego przyczynę oraz wystawia kartę zgonu. W   przypadkach, gdy zgodnie z ustawą ma być przeprowadzana sekcja zwłok, stwierdzenie przyczyny zgonu następuje po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
 2. Osoba wskazana w regulaminie porządkowym szpitala niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu pacjenta zawiadamia wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, o śmierci pacjenta.
 3. Zwłoki przekazywane są do chłodni gdzie mogą tam przebywać nie dłużej niż 48 godzin.
 4. Osoba wskazana w regulaminie porządkowym szpitala jest obowiązana zwłoki osoby zmarłej umyć, ubrać i wydać osobie uprawnionej do ich pochowania w stanie zapewniającym zachowanie godności należnej osobie zmarłej. Czynności te nie stanowią przygotowania zwłok osoby zmarłej do pochowania. Nie pobiera się za nie opłat.
 5. Zwłoki mogą zostać odebrane przez najbliższą rodzinę osoby zmarłej i przekazane zakładowi pogrzebowemu.

II. Zgon w domu, na ulicy i w innych miejscach
 1. W razie śmierci człowieka w domu, na ulicy i innych miejscach należy niezwłocznie wezwać lekarza.
 2. Wezwany  lekarz jest zobowiązany, nie później niż w ciągu 2 godzin do ustalenia:
  • tożsamości zmarłego,
  • okoliczności, w których nastąpił zgon (na podstawie wywiadu przeprowadzonego wśród osób z otoczenia),
  • stanu zdrowia w okresie poprzedzającym zgon w oparciu o dostępną dokumentację lekarską.
 3. Lekarz jest z obowiązany do osobistego dokonania oględzin zwłok. Jeżeli człowiek ten leczył się na schorzenia tłumaczące jego zgon, a nic nie wskazuje na śmierć gwałtowną, nie ma wskazań do badań pośmiertnych. Natomiast, gdy zmarły przed śmiercią nie leczył się, lekarz może zażądać wykonania sekcji zwłok „administracyjnej".
 4. Lekarz wystawia kartę zgonu.

III. Dalsza Procedura
Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Jeśli zgon nastąpił w szpitalu to zgłaszamy ten fakt w USC w miejscowości, w której mieści się szpital. W USC zostanie wystawiony akt zgonu. Często w tej procedurze rodzinę wyręczają zakłady pogrzebowe.
Osobami zobowiązanymi do zgłoszenia zgonu są:
 • małżonek lub dzieci zmarłego,
 • najbliżsi krewni lub powinowaci,
 • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
 • osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
 • administrator domu, w którym nastąpił zgon,
 • jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do jego zgłoszenia obowiązany jest szpital lub zakład.

Dokumentami koniecznymi do sporządzenia aktu zgonu są:
 • wystawiona przez lekarza karta zgonu,
 • dowód osobisty zmarłego (w przypadku cudzoziemca - paszport).

Po sporządzeniu aktu zgonu, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - na wniosek osoby zgłaszającej zgon - wydaje 3 bezpłatne, skrócone odpisy aktu zgonu.


Akty Prawne - zgony


 

Wyszukiwarka Według Godzin Przyjęć

 
Prosimy zawęzić kryterium do powiatu lub kliknać Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej.
Miasto


Dzień tygodnia


Wybierz zakres usług medycznych lub lekarza:
pasek

POZ


Specjalista


Szpital


Stomatolog


Inne


Wyszukiwarka Według Powiatów

 
Prosimy zawęzić kryterium do powiatu lub kliknać poniżej Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej!
 
Proszę kliknąć na powiat lub wybrać go z mapki, klikająć na jego obszar.
Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej >>>
 
Informacja:

W tej zakładce mogą Państwo wyszukać dyżury aptek w takich okresach jak:
 • pora wieczorowa
 • święta
 • weekendy
<<<    Grudzień 2017    >>>
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


lub proszę wybrać z kryterium:

Powiat:

 


Zobacz również wyszukiwarkę aptek w województwie


Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia. 

Informacja dotycząca nocnej i świątecznej pomocy medycznej.

 

Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. W mieście Opolu lekarz rodzinny przyjmuje do godzinny 20.00, po tej godzinie należy się zgosić do odpowiedniej placówki udzielającej porady medycznej nocnej i świątecznej.
Informacja o tym, która placówka medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, powinna być wywieszona w przychodni.

 


 
 
 
start  |   mapa serwisu  |   wyszukaj  |   kontakt z nami  |   polityka prywatności
Projekt i wykonanie: Kamil Dziechciński
Nadzór merytoryczny: Magdalena Kierońska-Ignaciuk
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!