logo wojewody

 


Lekarz rodzinny    Pediatra    Pielęgniarka    Położna    Badania     Specjalista    Szpital    Stomatolog    Badania    Onkologia     Lekarz    Szpitalny Oddział Ratunkowy    Apteka    Pierwsza pomoc    

 Pielęgniarka świadcząca usługi opieki długoterminowej jest zobowiązana do udzielania pacjentowi kompleksowych świadczeń gwarantujących zachowanie ciągłości leczenia i pielęgnacji podopiecznych. 
Posiada na wyposażeniu odpowiedni  sprzęt do pielęgnacji chorego, do wykonywania zabiegów pielęgniarskich, materiały jednorazowego użytku. 
Pielęgniarka  wykonująca usługi może mieć zawarty kontrakt  bezpośrednio z Narodowym Funduszem Zdrowia, który zawarł z nią umowę o udzielanie świadczeń opieki domowej długoterminowej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym fundusz zawarł taką umowę na dany rok kalendarzowy.

Pielęgniarka  realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie:
 • rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznego, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 • rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych,
 • planowania i realizowania opieki pielęgnacyjnej,
 • oceniania skuteczności zastosowanych procedur,     
 • edukacji zdrowotnej osób objętych opieką, jak również członków ich rodzin,
 • pomocy w pozyskiwaniu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, środków pomocniczych niezbędnych do właściwej pielęgnacji i  rehabilitacji chorego w domu,
 • realizacji zaleceń lekarskich.        
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki  i samoobsługi, którzy wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2  tygodni:
 • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach,  troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach,
 • karmienia przez zgłębnik lub przetokę,
 • płukania pęcherza moczowego,
 • pielęgnacji pacjenta z rurką tracheotomijną,
 • zakładania i usuwania cewnika (stałe zlecenie lekarskie).
Pielęgniarka opieki długoterminowej nie może udzielać świadczeń chorym:
 • objętym opieką przez hospicjum domowe,
 • objętym opieką przez inne stacjonarne placówki opieki długoterminowej,
 • w ostrej fazie choroby psychicznej.
Pielęgniarka opieki długoterminowej zobowiązana jest do współpracy i informowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki środowiskowej, do których pacjent złożył deklaracje wyboru, o rozpoczęciu i zakończeniu udzielania świadczeń.

Jak uzyskać świadczenie?

 

Dokumentacją wymaganą do objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:
 • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgoda pacjenta wyrażona na piśmie,
 • kwalifikacja pielęgniarki do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową.
Czas objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową warunkowany jest stanem zdrowia pacjenta i nie może przekraczać 6 miesięcy. W uzasadnionych względami medycznymi przypadkach przedłużenie objęcia opieką może nastąpić po uzyskaniu zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową

Wykaz świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w domowej specjalistycznej opiece przewlekle chorych i niepełnosprawnych

 

Wyszukiwarka Według Godzin Przyjęć

 
Prosimy zawęzić kryterium do powiatu lub kliknać Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej.
Miasto


Dzień tygodnia


Wybierz zakres usług medycznych lub lekarza:
pasek

POZ


Specjalista


Szpital


Stomatolog


Inne


Wyszukiwarka Według Powiatów

 
Prosimy zawęzić kryterium do powiatu lub kliknać poniżej Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej!
 
Proszę kliknąć na powiat lub wybrać go z mapki, klikająć na jego obszar.
Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej >>>
 
Informacja:

W tej zakładce mogą Państwo wyszukać dyżury aptek w takich okresach jak:
 • pora wieczorowa
 • święta
 • weekendy
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


lub proszę wybrać z kryterium:

Powiat:

 


Zobacz również wyszukiwarkę aptek w województwie


Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia. 

Informacja dotycząca nocnej i świątecznej pomocy medycznej.


Jak uzyskać świadczenie?

 

Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. W mieście Opolu lekarz rodzinny przyjmuje do godzinny 20.00, po tej godzinie należy się zgosić do odpowiedniej placówki udzielającej porady medycznej nocnej i świątecznej.
Informacja o tym, która placówka medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, powinna być wywieszona w przychodni.

 


 
 
 
start  |   mapa serwisu  |   wyszukaj  |   kontakt z nami  |   polityka prywatności
Projekt i wykonanie: Kamil Dziechciński
Nadzór merytoryczny: Magdalena Kierońska-Ignaciuk
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!