logo wojewody

 


Lekarz rodzinny    Pediatra    Pielęgniarka    Położna    Badania     Specjalista    Szpital    Stomatolog    Badania    Onkologia     Lekarz    Szpitalny Oddział Ratunkowy    Apteka    Pierwsza pomoc    

 Pacjenci mają w szczególności następujące prawa:

Prawo do wyrażenia zgody na interwencję medyczną
Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić pomocy  po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Wyjątki od tej zasady oraz szczegółowe zapisy, dotyczące jej stosowania, zawiera ustawa o zawodzie lekarza(Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - tekst ujednolicony).
Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji. Uzyskanie zgody pacjenta jest  podstawą legalności działania lekarza.

Prawo do tajemnicy
Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących pacjenta, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Informacje te stanowią tzw. tajemnicę lekarską. Lekarz jest związany tajemnicą również po śmierci pacjenta (z wyjątkiem sytuacji określonych w ustawie o zawodzie lekarza). Lekarz jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy, gdy:

 • zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta bądź innych osób,
 • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawnionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
 • jest to niezbędne do praktycznej nauki zawodów medycznych lub celów naukowych oraz w innych przypadkach, określonych w ustawie o zawodzie lekarza.
W każdym z tych przypadków ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie.
Lekarz nie może podać do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta bez jego zgody.


Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia
Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi (lub jego ustawowemu przedstawicielowi) informacji o:

 • stanie zdrowia pacjenta,
 • rozpoznaniu,
 • proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych,
 • dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania tych metod,
  wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Obowiązkiem lekarza jest przekazanie tych informacji w przystępny sposób (to znaczy tak, aby pacjent mógł je zrozumieć).

Prawo do intymności i poszanowania godności
W czasie korzystania ze świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do intymności i poszanowania godności osobistej. Świadczenia te powinny być udzielane w obecności niezbędnego (ze względu na ich rodzaj) personelu medycznego. Obecność innych osób (np. studentów medycyny) jest możliwa pod warunkiem, że pacjent i lekarz wyrażą na nią zgodę.

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej
Dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek: pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci pacjenta - osoby przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, na miejscu w zakładzie, za pośrednictwem lekarza prowadzącego.
Pacjent lub osoba przez niego upoważniona ma prawo wystąpić do zakładu opieki zdrowotnej o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji dotyczącej pacjenta.
 

Wyszukiwarka Według Godzin Przyjęć

 
Prosimy zawęzić kryterium do powiatu lub kliknać Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej.
Miasto


Dzień tygodnia


Wybierz zakres usług medycznych lub lekarza:
pasek

POZ


Specjalista


Szpital


Stomatolog


Inne


Wyszukiwarka Według Powiatów

 
Prosimy zawęzić kryterium do powiatu lub kliknać poniżej Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej!
 
Proszę kliknąć na powiat lub wybrać go z mapki, klikająć na jego obszar.
Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej >>>
 
Informacja:

W tej zakładce mogą Państwo wyszukać dyżury aptek w takich okresach jak:
 • pora wieczorowa
 • święta
 • weekendy
<<<    Grudzień 2017    >>>
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


lub proszę wybrać z kryterium:

Powiat:

 


Zobacz również wyszukiwarkę aptek w województwie


Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia. 

Informacja dotycząca nocnej i świątecznej pomocy medycznej.


Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. W mieście Opolu lekarz rodzinny przyjmuje do godzinny 20.00, po tej godzinie należy się zgosić do odpowiedniej placówki udzielającej porady medycznej nocnej i świątecznej.
Informacja o tym, która placówka medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, powinna być wywieszona w przychodni.

 


 
 
 
start  |   mapa serwisu  |   wyszukaj  |   kontakt z nami  |   polityka prywatności
Projekt i wykonanie: Kamil Dziechciński
Nadzór merytoryczny: Magdalena Kierońska-Ignaciuk
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!