logo wojewody

 


Lekarz rodzinny    Pediatra    Pielęgniarka    Położna    Badania     Specjalista    Szpital    Stomatolog    Badania    Onkologia     Lekarz    Szpitalny Oddział Ratunkowy    Apteka    Pierwsza pomoc    

 Badania profilaktyczne, inaczej przesiewowe (screeningowe), przeprowadza się w celu jak najwcześniejszego wykrycia ewentualnych objawów danej choroby. Tego typu badania wykonuje się w całej populacji lub tylko w tzw. grupach wysokiego ryzyka (dotyczy to np. profilaktyki cukrzycy, nowotworów piersi).


1. Badania profilaktyczne - wykaz badań profilaktycznych, które dotyczą całej populacji.

2. Badania profilaktyczne pracowników.

Pracownik podlega:
 • badaniom wstępnym,
 • badaniom okresowym,
 • kontrolnym badaniom lekarskim.
Badaniom wstępnym podlegają:
 • osoby przyjmowane do pracy,
 • pracownicy młodociani,
 • pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy,
 • pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Badania okresowe przeprowadzane są u wszystkich pracowników niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy. Częstotliwość tych badań jest uzależniona od rodzaju czynnika szkodliwego lub uciążliwego, na który narażony jest pracownik. Badania te należy jednak wykonywać nie rzadziej, niż co 5 lat.

Badaniom kontrolnym podlegają pracownicy, którzy byli niezdolni do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni. Badania te wykonuje się w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Pamiętaj!

 • Badania profilaktyczne lekarskie wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
 • Koszty związane z badaniami ponosi pracodawca.
 • Badania profilaktyczne wykonują lekarze posiadający odpowiednie kwalifikacje.
 • Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
3. Badania diagnostyczne wchodzą w skład świadczeń gwarantowanych lekarza podstwowej opieki zdrowotnej (POZ), który zapewnia je pacjentowi nieodpłatnie w zakresie koniecznym do wykoniania świadczeń gwarantowanych.
Wykaz świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej wykonywanych przez lekarza POZ.


4. Kalendarz badań według wieku pacjenta

 

Wyszukiwarka Według Godzin Przyjęć

 
Prosimy zawęzić kryterium do powiatu lub kliknać Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej.
Miasto


Dzień tygodnia


Wybierz zakres usług medycznych lub lekarza:
pasek

POZ


Specjalista


Szpital


Stomatolog


Inne


Wyszukiwarka Według Powiatów

 
Prosimy zawęzić kryterium do powiatu lub kliknać poniżej Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej!
 
Proszę kliknąć na powiat lub wybrać go z mapki, klikająć na jego obszar.
Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej >>>
 
Informacja:

W tej zakładce mogą Państwo wyszukać dyżury aptek w takich okresach jak:
 • pora wieczorowa
 • święta
 • weekendy
<<<    Grudzień 2017    >>>
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


lub proszę wybrać z kryterium:

Powiat:

 


Zobacz również wyszukiwarkę aptek w województwie


Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia. 

Informacja dotycząca nocnej i świątecznej pomocy medycznej.


Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. W mieście Opolu lekarz rodzinny przyjmuje do godzinny 20.00, po tej godzinie należy się zgosić do odpowiedniej placówki udzielającej porady medycznej nocnej i świątecznej.
Informacja o tym, która placówka medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, powinna być wywieszona w przychodni.

 


 
 
 
start  |   mapa serwisu  |   wyszukaj  |   kontakt z nami  |   polityka prywatności
Projekt i wykonanie: Kamil Dziechciński
Nadzór merytoryczny: Magdalena Kierońska-Ignaciuk
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!