logo wojewody

 


Lekarz rodzinny    Pediatra    Pielęgniarka    Położna    Badania     Specjalista    Szpital    Stomatolog    Badania    Onkologia     Lekarz    Szpitalny Oddział Ratunkowy    Apteka    Pierwsza pomoc    

 

Aktualności


01.12.2016 - RCKIK Opole - Zostań Świętym Mikołajem V educja

Startujemy 6 grudnia o godzinie 11.00 na opolskim rynku. Akcja potrwa do godziny 17:00. Na krwiodawców czeka wiele atrakcji: gry i zabawy sportowe z konkursami, pokaz udzielania pierwszej pomocy, trenażer, czyli sprawdzanie umiejętności strzeleckich, gorąca czekolada oraz ciepły posiłek. Do wzięcia udziału w inicjatywie zaprosiliśmy znane osoby z Opolszczyzny. W tym roku wspierają nas m. in.:

 • podinsp. Witold Apolinarski (Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu)
 • Kamil Bednarek (wokalista)
 • Bartek Bonk (sztangista, brązowy medalista olimpijski z Londynu, mistrz Europy)
 • ks. Arnold Drechsler (Dyrektor Caritas Opole)
 • insp. Jarosław Kaleta (Komendant Wojewódzki Policji w Opolu)
 • Mateusz Magdziarz (Dyrektor TVP Opole)
 • ppłk. Jerzy Łukasik (Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu)
 • Barbara Niewiedział (polska lekkoatletka, mistrzyni paraolimpijska z Sydney, Londynu i Rio)
 • Anna Pabiś (II Wicemiss Polski)
 • por. Piotr Płuciennik (oficer prasowy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej)
 • Arkadiusz Wiśniewski (Prezydent Miasta Opola)
  Organizatorzy:
 • Radio Doxa RCKiK w Opolu
  Partnerzy:
 • Klub Honorowych Krwiodawców przy Straży Granicznej w Opolu
 • MOSiR w Opolu
 • Klub Honorowych Dawców Krwi przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu

źródłó: http://www.rckik-opole.com.pl/aktualnosci-Zostan-swietym-Mikolajem-376.html

.zdrowie opolskie


02.11.2016 - Komunikat dla Pacjentów - Nyskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Nysie

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w związku z upływającym w dniu 31.10.2016 r. okresem wypowiedzenia przez Nyskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Nysie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii naczyniowej, każdy Pacjent oczekujący na świadczenie w zakresie chirurgii naczyniowej w PAKS może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym samym zakresie świadczeń.

Informujemy, iż świadczeniodawca kończący wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest zobowiązany do nieodpłatnego wydania Pacjentowi zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty wpisu na listę, zaś świadczeniodawca, do którego zgłasza się Pacjent, ustala termin przyjęcia z uwzględnieniem podanej na ww. zaświadczeniu daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przypominamy, iż na terenie województwa opolskiego dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej zapewnia Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne,  al. W. Witosa 26, 45-418 Opole, tel. 77 45 20 111.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 10a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 ze zm.).

źródło: http://nfz-opole.pl/

.zdrowie opolskie


31.10.2016 - Leki wycofane

DECYZJE GIF O WYCOFANIU Z OBROTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Numer decyzji

Nazwa produktu leczniczego

Data decyzji

Podmiot odpowiedzialny

Decyzja Nr 38/WC/2016

Seculact

31.10.2016

Zentiva, k.s.

Decyzja Nr 37/WC/2016

Cinie 100

27.10.2016

Zentiva, k.s.

Decyzja Nr 36/WC/2016

Lisvy

11.10.2016

Gedeon Richter Plc.

 Wykaz leków wycofanych .zdrowie opolskie


24.10.2016 - GIS - Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. I edycja programu będzie miała miejsce w roku szkolnym 2016/2017 i obejmie do 20% szkół podstawowych w Polsce.

To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.

Zaprosiliśmy do współpracy psychologów z Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Kamillę Bargiel-Matusiewicz oraz mgr Rafała Dziurlę, z pomocą których został opracowany zupełnie nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Główne cele programu:

· opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży

· pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

· zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

źródło: http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/427-bieg

.zdrowie opolskie


13.09.2016 - MZ - Ważne informacje dla pacjentów w sprawie wycofanych serii leku ATRAM

6 września Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu lek ATRAM, który jest stosowany przez pacjentów z problemami kardiologicznymi. Lek został wycofany, ponieważ w jego opakowaniach znalazły się blistry z produktem Neurol – lekiem psychotropowym.

1. Co powinni zrobić pacjenci przyjmujący ATRAM

Pacjencie! Jeżeli przyjmujesz lek ATRAM, powinieneś niezwłocznie sprawdzić na opakowaniu Twojego leku, czy pochodzi on z następujących serii:

    ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2561215, data ważności: 11.2017
    ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2510216, data ważności: 01.2018
    ATRAM 6,25 (Carvedilolum), 6,25 mg, tabletki, nr serii: 2010216, data ważności: 01.2018

Jeśli Twój lek pochodzi z wymienionych serii, niezwłocznie udaj się do apteki, gdzie możesz:

    zamienić w każdej aptece lek ATRAM, który pochodzi z wymienionych serii, na lek z bezpiecznej serii,

lub

    zwrócić lek ATRAM, który pochodzi z wymienionych serii, do apteki, w której go kupiłeś. Aby zwrócić lek, nie potrzebujesz dowodu jego zakupu.zdrowie opolskie


13.09.2016 - NFZ - ponoszenie dodatkowych kosztów

Pacjenci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat korzystając ze świadczeń medycznych w placówkach posiadających kontrakt z NFZ

W związku z licznymi pytaniami Pacjentów dotyczącymi korzystania ze świadczeń medycznych, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przypomina, że Narodowy Fundusz Zdrowia  finansuje świadczenia medyczne zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pacjenci leczeni w placówkach medycznych posiadających kontrakt z NFZ nie ponoszą z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

źródło: http://nfz-opole.pl/

.zdrowie opolskie


13.09.2016 - NFZ - Komunikat

Komunikat w sprawie udzielania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych osobom w wieku od 0 do 18 roku życia.

 W związku z sygnałami dotyczącymi ograniczenia dostępu do świadczeń  zdrowotnych dzieciom w poradniach specjalistycznych Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, co następuje:

 Zgodnie z zapisem art. 65 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finasowaniach ze środków publicznych, zwanej dalej ustawą (tj. Dz. U. z 2015 poz. 581 z późn. zm.) każda osoba, w tym dziecko, ma zapewnione prawo do świadczeń zdrowotnych oparte w szczególności na zasadach:

1. równego traktowania oraz solidarności społecznej;

2. zapewnienia ubezpieczonemu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawców spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Funduszem, (…).zdrowie opolskie


18.08.2016 - NFZ - Kolejkę do sanatorium sprawdzisz bezpłatnie na stronie internetowej NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że na stronie internetowej Centrali Funduszu oraz stronach oddziałów wojewódzkich NFZ osoby oczekujące na wyjazd do sanatorium mogą w specjalnej przeglądarce sprawdzić swoje miejsce w kolejce do wyjazdu.

Przeglądarka  https://skierowania.nfz.gov.pl ,  jest jedyną oficjalną przeglądarką skierowań finansowanych przez NFZ. Żeby skorzystać z jej funkcji i sprawdzić aktualne informacje o statusie skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystarczy wpisać numer skierowania. Korzystanie z przeglądarki  NFZ jest  bezpłatne.

W związku z docierającymi do NFZ informacjami, że  do pacjentów rozsyłane są smsowe powiadomienia o zmianie statusu skierowań, Fundusz informuje, że nie powiadamia oczekujących pacjentów o ich miejscu w kolejce do sanatorium za pomocą SMS oraz e-mail.

Oferowane przez stronę internetową sanatorium.mobi płatne powiadomienia smsowe dotyczące statusu skierowania do sanatorium NIE SĄ USŁUGĄ NFZ.

Zapraszamy do bezpłatnego sprawdzania statusu skierowania wyłącznie przez przeglądarkę skierowań dostępną na stronach internetowych Centrali oraz oddziałów wojewódzkich NFZ.

źródłó: http://nfz.gov.pl/

.zdrowie opolskie

 

Wyszukiwarka Według Godzin Przyjęć

 
Prosimy zawęzić kryterium do powiatu lub kliknać Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej.
Miasto


Dzień tygodnia


Wybierz zakres usług medycznych lub lekarza:
pasek

POZ


Specjalista


Szpital


Stomatolog


Inne


Wyszukiwarka Według Powiatów

 
Prosimy zawęzić kryterium do powiatu lub kliknać poniżej Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej!
 
Proszę kliknąć na powiat lub wybrać go z mapki, klikająć na jego obszar.
Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej >>>
 
Informacja:

W tej zakładce mogą Państwo wyszukać dyżury aptek w takich okresach jak:
 • pora wieczorowa
 • święta
 • weekendy
<<<    Grudzień 2016    >>>
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


lub proszę wybrać z kryterium:

Powiat:

 


Zobacz również wyszukiwarkę aptek w województwie


Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia. 

Informacja dotycząca nocnej i świątecznej pomocy medycznej.


Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. W mieście Opolu lekarz rodzinny przyjmuje do godzinny 20.00, po tej godzinie należy się zgosić do odpowiedniej placówki udzielającej porady medycznej nocnej i świątecznej.
Informacja o tym, która placówka medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, powinna być wywieszona w przychodni.

 


 
 
 
start  |   mapa serwisu  |   wyszukaj  |   kontakt z nami  |   polityka prywatności
Projekt i wykonanie: Kamil Dziechciński
Nadzór merytoryczny: Magdalena Kierońska-Ignaciuk
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!